Képviselő gyűlés

2009. november 8-án az egyházterület alkotmányával összhangban megrendeztük egyházterületünk
képviselőgyűlését. Vendégeink voltak a Magyar Uniótol: Ócsai Tamás, Tóth Sándor és Zólyomi Renáta.

A beszámoló képviselőgyűlés Istent helyezi a középpontba. Nem rólunk szól, a mi cselekedeteinkről, hanem arról, hogy mit tett Isten az Ő egyházáért és az Ő egyházán keresztül.

A küldöttek Isten Igéjének meghallgatásával és imaközösséggel készültek a jelentések meghallgatására és az ezt követõ fórumra, amelyben az egyházterület vezetősége a testvérek feltett kérdéseire válaszolt. Az áhítat alapgondolata 1Sám 12:22 volt: „Mert nem hagyja el az Úr az ő népét, az õ nagy nevéért; mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé válasszon”. Ebből az igéből az az örömüzenet hangzott, hogy Isten nem hagyja el az Ő népét semmilyen körülmények között sem. Ezt nem a mi  érdemeinkért teszi, hanem az Ő nagy nevéért, mert az Ő neve, az Ő jelleme, a szeretet. Istennek tetszett, hogy minket a maga népévé válasszon. Örömét leli bennünk, az Ő népében.

Az imaközösség után a beszámolók következtek: elnöki, titkári, pénztárosi. A beszámolókat testvéreink hozzászólásai, kérdései követték, ami testvéri, szeretetteljes légkörben folyt.