Ha az én népem imádkozik


Kedves Testvérek!

Örömmel közlöm veletek a jó hírt, hogy a Generál Konferenciától felolvasásokat és segédanyagokat kapunk a minden negyedév első szombatjára tervezett Ima és Böjtnaphoz, amelyeket lefordítva eljuttatunk hozzátok.

A 2016. október 1-i Ima és Böjtnap témája: Imádkozzunk a szomszédban levő egyházakért. A letölthető segédanyagok között nemcsak Ima és Böjtnapi prédikációs vázlatot találunk, hanem gyermektörténetet, egy útmutatót azzal kapcsolatosan, hogy hogyan érhetjük el a más vallást gyakorló embertársainkat a Biblia üzenetével és egy másik segédanyagot is a böjt teológiájával és gyakorlatával kapcsolatban.

Kérjük a lelkészeket, presbitereket és gyülekezeti vezetőket, hogy vegyék kezükbe ennek az alkalomnak a megtervezését és gondoljanak arra, hogy a jövőben minden negyedév első szombatja ima és böjt nap, amelyre segédanyagot biztosítunk a gyülekezetek számára. A következő alkalom a 10 napos imaközösség lesz 2017. január 11-21 között.

Bátorítalak benneteket, hogy tervezzétek meg ezt az alkalmat, mert nem múlik el áldás nélkül, ha imában összefogunk egymással és összekapcsolódunk a Mennyel.

Szeretettel:

Hegyes Horváth Géza

Személyes Missziószolgálatok Osztálya


pdf Letölthető anyag oldalszámmal: PDF ima-es-bojtnap-2016-4.pdf