GyereAhogyVagy tollakkal írva…

20150423_193927

20150423_193927“hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” (János evangéliuma 17:21)

2015. április 23-án este 8 órakor a Hetednapi Adventista Egyház és a Keresztény Advent Közösség vezetősége és tárgyalói aláírtak több dokumentumot, amivel szeretnék elősegíteni a lelki és szervezeti egység megvalósulását a két közösség életében.

Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt évek párbeszéde elvezetett arra a közös akaratra, hogy Istent együtt szolgáljuk és a tőle kapott küldetésünket közösen teljesítsük. Ezt az elhatározást két dokumentumba foglalta a tárgyalócsoport.

Az első egy közös nyilatkozat, amiben a közösségek szembenéznek a múlttal, és hitet tesznek a közös jövő mellett.

A másodikban ismertetve vannak azok az elvek, amiket követni szeretnénk az egység megvalósulásának folyamatában.

Ezeken a dokumentumokon felül a Hetednapi Adventista Egyház elnöksége két személyes levélben fordul testvéreik felé, egyrészt az 1975-ben bibliai ok nélkül kizárt személyeket megszólítva, másrészt egy másik levélben bárkit, aki szeretne csatlakozni az egyházhoz, és együtt szolgálni Istent.

Kívánjuk, hogy áldás legyen ezeken az üzeneteken, és hogy az a szeretet és testvéri közösség, amit a tárgyalásokon átéltünk, hassa át helyi gyülekezeti közösségeinket is.

Csizmadia Róbert

pdf Közös nyilatkozat (2.37 Mb)